Viti 1991

Arti popullor në veshje e tekstile : Malësitë e Shqipërisë Veriore  / Agim Bido. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
256 f.;

 

Bajraku në organizimin e vjetër shoqëror : Fundi i shek.XVII deri më 1912  / Kahreman Ulqini. - Tiranë. : , 1991.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
184 f.;

 

Fjalë popullore nga Myzeqeja / Red. Th.Feka; Hartuar si fjalor nga Th.Feka; P.Nushi / Jani Nushi; Red Th Feka. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti. i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sek.i Leksikologjisë dhe i Leksikografisë)
283 f.;

 

Këngë popullore të Shqipërisë së mesme / Hysen Filja. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Sekt. i Muzikës dhe Koreografisë.)
255 f.;

 

Mbledhës të folklorit. - Tiranë : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
1384 f.;

 

Nga kënga e popullit / Dhimitër S. Shuteriqi. - Tiranë : 8 Nëntori, 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Mbledhës të folklorit.)
704 f.;

 

Qyteti dhe banesa shqiptare e mesjetës së vonë : (Shek. XV-mesi i shek.XIX) / Emin Riza. - Tiranë. :, 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë).
300 f.;

 

Qyteti iliro-arbëror i Kaninës / Damiano Komata. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e kërkimeve arkeologjike.)
147 f.;

 

Veglat muzikore të popullit shqiptar / Ramadan Sokoli, Pirro Miso. - Tiranë. : , 1991
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore. Sektori i Muzikës dhe i Koreografisë.)
323 f.;