Viti 1999

Fjalor frazeologjik i gjuhës shqipe / Jani Thomai. - Tiranë. : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
1166 f.; ISBN 99927-654-4-5

 

Fjalor i termave të tregtisë së brendshme : shqip - frëngjisht - rusisht = Dictionnaire du commerce interieur : Albanais - français - russe / Red. Hëna Pasho etj.. - Tiranë. : Shkenca, 1999. 
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë. Sektori i Terminologjisë.)
149 f.; ISBN 99927-654-3-7

 

Gjeomorfologjia e aplikuar, Mjedisi dhe Turizmi Bregdetar në Shqipëri : Simpoziumi III Kombëtar i Gjeografisë, 16-18 tetor 19981998 / Red. Mevlan Kabo. - Tiranë. : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e studimeve Gjeografike.)
226 f.; ISBN 99927-654-1-0

 

Konferenca e Bujanit : (Materiale nga Sesioni shkencor kushtuar 55 vjetorit të Konferencës së Bujanit,mbajtur në Tiranë,më 20 janar 1999)/. - Tiranë. : , 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
252 f.;

 

Kosova në vështrim enciklopedik / Red. Rexhep Qosja. - Tiranë. : Botimet Toena, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Enciklopedisë Shqiptare.)
216 f.; ISBN 99927- 1 -170- 1

 

Kumti që vjen nga trashëgimia teatrore : Lidhje dhe këputje / Josif Papagjoni. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Qendra e Studimit të Artit.)
262 f.; ISBN 99927-654-5-3

 

Politika tatimore e shtetit shqiptar 1925-1939/ Beqir Meta. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Historisë.)
166 f.; ISBN 99927-654-0-2

 

Prejardhja e shqiptarëve nën dritën e dëshmive/ Shaban Demiraj. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë)
284 f.; ISBN 99927-654-7

 

Tipologjia e lirikës së Naim Frashërit / Jorgo Bulo. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Gjuhësisë dhe i Letërsisë.)
199 f.; ISBN 99927-600-9-5

 

Veshje popullore shqiptare : [album]= Albanian Folk Costumes / Andromaqi Gjergji, Spiro Shkurti, Mark Tirta, Llambrini Mitrushi; Fotot Nikolin Baba. - Tiranë : Shkenca, 1999.
(Akademia e Shkencave e Shqipërisë. Instituti i Kulturës Popullore.)
Vol. 1.208 f.; ISBN 99927-654-6-1