Konferenca Ndërkombëtare e Studimeve Albanologjike, Tiranë, 25-28 nëntor 2021

 

Thirrje për pjesëmarrje në Konferencën Ndërkombëtare të Studimeve Albanologjike, Tiranë, 25-28 nëntor 2021

Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim me Akademinë e Shkencave e të Arteve të Kosovës, kanë planifikuar të organizojnë në datat 25-28 nëntor 2021 Konferencën Ndërkombëtare të Studimeve Albanologjike.

Kanë kaluar rreth 4 dekada nga koha kur në Tiranë u mblodh konferenca e fundit me objekt historinë, gjuhën e kulturën e shqiptarëve. Ndërkohë, lënda dokumentare dhe produkti shkencor janë shtuar ndjeshëm, dhe ne mendojmë se një ballafaqim shkencor i këtyre përmasave do sillte stimuj të rinj për thellimin e studimeve shqiptare.

 

Bashkëlidhur, thirrja për pjesëmarrje në Konferencë.

 

 

 

Call for participation on the International Conference on Albanological Studies, on November 25-28, 2021, in Tirana Academy of Sciences of Albania and the Academy of Sciences and Arts of Kosovo, are going to organize the International Conference on Albanological Studies, on November 25-28, 2021, in Tirana.

Actually, there have passed about 4 decades since the last conference held in our country with the focus on the history, language and culture of Albanians. During such long time, the documentary material and the scientific product have significantly increased, and such we are convinced that a scientific confrontation through this kind of event would bring new incentives for the progress and development of Albanian studies.

 

Attached will find the Call for participation on this Conference