Mbledhje të Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

 

 

Njoftim për datën 21 Janar 2021

Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, datë 29 janar 2021, në orën 11.00 ku përveç pjesëmarrësve fizikisht në sallë, do të ketë edhe mundësi për lidhje on-line me Akademikët dhe të ftuarit në këtë mbledhje. 

 

 • Kliko për të lexuar rendin e ditës

 


 

Dt. 27 dhjetor 2019

Njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 27 dhjetor 2019, ora 11.00.

     • Kliko për të lexuar rendin e ditës

     • Kliko për të lexuar programin e veprimtarisë së ASH për vitin 2020.


Dt. 19 korrik 2019

Njoftim për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 19 korrik 2019, ora 11.00.

     • Kliko për të lexuar rendin e ditës

     • Kliko për të lexuar deklaratën për aprovimin e ligjit të ri të ASH


Dt. 24 maj 2019

Njoftim për mbledhjen e zakonshme të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 24 maj 2019, ora 10.00.

     • Kliko për te lexuar Rendin e ditës

 

Kandidatët për vendet vakante në Kryesi dhe në Këshillin Ekzekutiv të Akademisë së Shkencave

 

Akademik Skender Gjinushi

Akad.Skënder Gjinushi

për pozicionin e Kryetarit të ASH

Akademik Vasil s. Tole

Akad.Vasil S. Tole

për pozicionin e Zëvendëskryetarit të ASH

Akademik Salvator Bushati

Akad.Salvatore Bushati

për pozicionin e Sekretarit Shkencor të ASH

Akademik Neki Frasheri

Akad.Neki Frashëri

për pozicionin e Kryetarit të SSHNT

 

 

Shpallen kriteret dhe procedurat për pozicionet drejtuese vakante në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë

 

Kliko për të lexuar "Thirrje për pjesëmarrje në konkurrim për funksionet vakante në Akademinë e Shkencave dhe kriteret dhe procedurat e konkurrimit".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Zëvendëskryetari i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Sekretari Shkencor i Akademisë".

 

Kliko për të lexuar "Kriteret dhe procedurat për pozicionin: Kryetari i Seksionit tëShkencave Natyrore dhe Teknike".

 

Kliko për të lexuar Vendim nr.1 "Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve", datë 10 janar 2019.

 

Kliko për të lexuar Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"

 

Kliko për të lexuar ligjin e Akademisë së Shkencave së bashku me ndryshimet

 

Kliko për të lexuar Statutin e e Akademisë së Shkencave

 

Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular vetëdeklarimi”, sipas ligjit Nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”

 

Kliko për të parë dhe shkarkuar "Formular Aplikimi për informim për zyrtarët përpara emërimit/zgjedhjes në poste të larta”

 


Dt. 26 shkurt 2019

Njoftim për mbledhjen e zakonshme të Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 26 shkurt 2019, ora 11.00.

     • Kliko për të lexuar të plotë

     • Kliko Vendim Nr. 4, datë 26 shkurt 2019 "Për aprovimin e dokumentit "Mbi vazhdimin e reformës në akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe për shkencën në përgjithësi" dhe amendimin e Statutit të Akademisë së Shkencave"

     • Kliko Mbi vazhdimin e reformës në Akademinë e Shkencave, kodin e etikës dhe shkencën në përgjithësi


Dt. 10 janar 2019

Të nderuar anëtarë të Asamblesë së ASH,

Datë 10 janar 2019, mbledhje e Asamblese së ASH-së.

Më datë 10 janar 2019, në orën 11.00, në Sallën "Aleks Buda", do të bëhet mbledhja e zakonshme e Asamblesë së ASH, sipas dokumenteve bashkëngjitur këtij e-mail.
Ju lutem konfirmoni pjesëmarrjen Tuaj.

Bashkëmbyllur dokumentet e thirrjes së mbledhjes.

Sekretaria e Kryesisë

     • Kliko për të lexuar kërkesën për mbledhjen e Asamblesë.

     • Kliko për të lexuar njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave.

     • Kliko për të lexuar Vendimin nr.1 "Për zgjedhjet e reja të kryesisë së Akademisë së Shkencave dhe ngritjen e komisionit të administrimit të këtyre zgjedhjeve", datë 10 janar 2019


 

Dt. 5 nëntor 2018

Tematika: Takim informues me asamblenë e ASH-së.

     • Kliko për të lexuar të plotë


 

Dt. 27 prill 2018

Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 27 prill 2018, ora 13.00 në sallën “Aleks Buda”.

     • Kliko për te lexuar Rendin e ditës

     • Kliko për te lexuar Draft Raportin e analizës vjetore të ASH për vitin 2017

     • Kliko për te lexuar Vendimin nr.6 "Për miratimin e raportit të analizës vjetore të ASH për vitin 2017", datë 27 prill 2018


 

Dt. 18 janar 2018

Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 18 janar 2018, ora 13.00 në sallën “Aleks Buda”.

     • Kliko për te lexuar Rendin e ditës

     • Kliko për te lexuar Vendimin nr.1, datë 18 janar 2018


Dt. 22 dhjetor 2017

Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 22 dhjetor 2017, ora 11.00 në sallën “Aleks Buda”.

     • Kliko për te lexuar Rendin e ditës

     • Kliko për te lexuar Vendimin nr.23, datë 22 dhjetor 2017

     • Kliko për te lexuar Vendimin nr.23, datë 22 dhjetor 2017 në gjuhën angleze

     • Kliko për te lexuar Fjalën e akademik Vasil S. Tole në mbledhjen e Asamblesë së ASH-së

 


 

Dt. 17 nëntor 2017

Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 17 nëntor 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

Lexoni të plotë

Lexoni deklaratën për shtyp

Lexoni Vendim Nr. 21, datë 17 nëntor 2017 "Për aprovimin në parim të "DRAFT REFORMËS INSTITUCIONALE TË KËRKIMIT SHKENCOR DHE ROLIT TË AKADEMISË SË SHKENCAVE".“

Lexoni draftin përfundimtar i hartuar nga Komisioni Ad Hoc i Akademikëve


Lexoni deklaratën e asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 2 nëntor 2017


Dt. 31 tetor 2017

Tematika: Mbledhje e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 31 tetor 2017, ora 12.00 në sallën "Aleks Buda".

Rendi i ditës

Vendim Nr. 19, datë 31 tetor 2017 "Për reformën institucionale të kërkimit shkencor dhe të ardhmen e Akademisë së Shkencave“


Dt. 03 korrik 2017

Tematika: Mbledhje e zakonshme e Asamblesë së Akademisë së Shkencave, datë 4 shtator 2017, ora 11.00 në sallën "Aleks Buda".

Rendi i ditës

VendimiVendim Nr. 18, datë 11 shtator 2017 "Për krijimin e komisionit ad hoc, me mandat të plotë përfaqësimi, miratuar nga Asambleja e Akademisë së Shkencave, për reformën në kërkimin shkencor dhe në atë institucionale“


 

Lexoni: Vendim Nr. 15, datë 30 qershor 2017 "Mbi amendimin e Statutit të ASH-së dhe hapjen e 6 fushave për anëtarë të rregullt të ASH-së“

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Kryetar i Akademisë së Shkencave

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për Zv.Kryetar i Akademisë së Shkencave

Lexoni: Thirrjen për pjesëmarrje në konkurrimin për "Anëtar i rregullt", në AKADEMINË E SHKENCAVE TË SHQIPERISË

 


Dt. 31 mars 2017

Tematika: Diskutime dhe miratimi i Raportit vjetor 2016, si dhe diskutime për disa amendime në Statutin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.


 

Dt. 6 mars 2017

Tematika: Votimi në Asamble për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së dhe "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.

Pas votimit të fshehtë, në fushën e antropologjisë fitoi titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së:


Prof. dr. Shaban Sinani.


 

Dt. 20 shkurt 2017

Tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit për ndryshimin e komisioneve ad hoc, nga dy komisione u vendos të ketë vetëm një komision ad hoc, për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë, u rivotuan në mënyrë të hapur në mbledhjen e Asamblesë dhe, me shumicë votash, u caktuan:

     • Anëtar: Muzafer Korkuti

     • Anëtar zëvendësues: Vasil Tole

 


Dt. 18 janar 2017

Tematika: Sipas kërkesës së Avokatit të Popullit, në zbatim të ligjit nr. 115/2016, datë 31. 11. 2016 "Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë", neni 23, pika 2, neni 25, pika 3 dhe 4, neni 121 germa ç dhe 123, pika 3 dhe 4, i kërkohet Akademisë së Shkencave caktimi i një "anëtari" dhe i një "anëtari zëvendësues" për në Komisionin e Pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë, si dhe caktimi i një "anëtari" dhe "anëtari zëvendësues" për Komisionin e Pavarur ad hoc, për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit. Për secilin Komision ad hoc u bë votim i fshehtë dhe u zgjodhën anëtarët e mëposhtëm.

Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Prokurorisë:

     • Anëtar: Muzafer Korkuti

     • Anëtar zëvendësues: Beqir Meta

Për Komisionin e pavarur ad hoc për verifikimin paraprak të kandidatëve për anëtarë të Këshillit të Lartë të Gjyqësorit:

     • Anëtar: Vasil Tole

     • Anëtar zëvendësues: Floresha Dado

 


Dt. 30 nëntor 2016

Tematika: Vazhdim i diskutimeve për materialet e përgatitura për reformën në kërkimin shkencor në bashkëpunim me grupin e punës, si dhe hapje fushash për titullin "Akademik i asociuar" – anëtar i asociuar i Asamblesë së ASH-së, 1 vend në fushën e shkencave të jetës, 1 vend në fushën e antropologjisë, si dhe 1 vend për "Akademik i përhershëm" – anëtar i përhershëm i Asamblesë së ASH-së.

 


Dt. 31 tetor 2016

Tematika: Takim i Asamblesë së ASH-së me grupin e punës për reformën në kërkimin shkencor, për të diskutuar rreth materialit të përgatitur nga Asambleja e ASH-së dhe nga grupi i punës për këtë reformë.

Lexoni: Harta e rrugës (Road Map) e reformës së sistemit të institucioneve të kërkimit shkencor.

 


Dt. 23 maj 2016

Tematika: Votimi për titullin "Akademik" – anëtar i rregullt i Asamblesë së ASH-së. Pas votimit të fshehtë, fituesit janë:

     • Akademik Edmond Pinguli, në fushën e hidroenergjetikës

     • Akademik Marenglen Verli, në fushën e histories.

 


Lexo Njoftimin për mbledhjen e Asamblesë së Akademisë së Shkencave më datë 19 prill 2016, ora 11.00.

 


Dt. 12 mars 2015

Tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2014, si dhe votim për zgjedhjen e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 


Dt. 27 gusht 2014

Tematika: "Diskutim në Asamblenë e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për Raportin e ekspertëve për reformën në sistemin e shkencës".

 


Dt. 28 shkurt 2014

Tematika: Miratimi i raportit vjetor për veprimtarinë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2013 si dhe votim për zgjedhjen e Sekretarit Shkencor të Akademisë së Shkencave dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 


Dt. 02 shtator 2013

Tematika: Votim për zgjedhjen e Kryetarit, të Zv/Kryetarit dhe të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike, në zbatim të ligjit dhe statutit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 


Dt. 23 prill 2012

Tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik" si dhe diskutime rreth festimit të 40-vjetorit të krijimit të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në muajin tetor 2012.

 


Dt. 01 shkurt 2012

Tematika: Miratimi i raportit vjetor për pasqyrimin e veprimtarisë shkencore dhe botuese të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë për vitin 2012.

 


Dt. 11 nentor 2011

Tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i Asociuar"

 


Dt. 03 tetor 2011

Tematika: Votim për zgjedhjet për titullin "Akademik i përhershëm"

 


Dt. 29 qershor 2011

Tematika: Hapje fushash të reja për titullin "Akademik të Asociuar"