Kryetar i SSHNT

Akademik Neki Frasheri  

Kryetar i Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike


Akademik Neki FRASHËRI

 

 

CV e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike

Lista e publikimeve të Kryetarit të Seksionit të Shkencave Natyrore Teknike

 

Lexoni nenin 20 dhe nenin 31 të Statutit të ASH për zgjedhjen dhe detyrat e Kryesisë.