Kryetar i SSHSHA

Akademik Gëzim Hoxha  

Kryetar i Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike


Akademik Gëzim Hoxha

 

 

CV e Kryetarit të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

Lexoni nenin 20 dhe nenin 31 të Statutit të ASH për zgjedhjen dhe detyrat e Kryesisë.