Kryetarë të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë në vite

 

Akademik Aleks BUDA

Akad.Aleks BUDA

1972-1993

Akademik Shaban Demiraj

Akad. Shaban DEMIRAJ

1993-1997

Akademik Ylli Popa

Akad.Ylli POPA

1997-2008


Akademik Teki Biçoku

Akad.Teki BIÇOKU

2008-2009

Akademik Gudar BEQIRAJ

Akad.Gudar BEQIRAJ

2009-2014

Akademik Muzafer KORKUTI

Akad.Muzafer KORKUTI

2014 - 2017