Anëtarë të Seksionit të Shkencave Natyrore e Teknike

 

Akademik Anesti KONDILI

Akad. Emeritus Anesti KONDILI

Fusha: Mjekësi

Akademik Arben MËRKOÇI

Akad. Arben MËRKOÇI

Fusha: Kimi

Akademik Arjan DURRËSI

Akad. Arjan DURRËSI

Fusha: Informatikë

Akademik Skënder GJINUSHI

Akad. Skënder GJINUSHI

Fusha: Matematikë


Akademik Bardhyl GOLEMI

Akad. Emeritus Bardhyl GOLEMI

Fusha: Inxhinieri

Akademik Anila Hoda
Akad. Anila HODA

Fusha: Bioteknologji

Akademik Dhimitër HAXHIMIHALI

Akad. Emeritus Dhimitër HAXHIMIHALI

Fusha: Kimi

Akademik Besim ELEZI

Akad. Emeritus Besim ELEZI

Fusha: Mjekësi


Akademik Edmond PINGULI

Akad. Edmond PINGULI

Fusha: Inxhinieri

Akademik Efigjeni KONGJIKA

Akad. Emeritus Efigjeni KONGJIKA

Fusha: Biologji

Akademik Floran VILA

Akad. Emeritus Floran VILA

Fusha: Fizikë

Akademik Genc SULCEBE

Akad. Genc Sulcebe

Fusha: Mjekësi


Akademik Ilirian MALOLLARI

Akad. Ilirian MALOLLARI

Fusha: Kimi

Akademik Ilia MIKEREZI

Akad. Ilia MIKEREZI

Fusha: Biologji

Akademik Jani VANGJELI

Akad. Emeritus Jani VANGJELI

Fusha: Botanikë

Akademik Jorgaq KAÇANI

Akad. Jorgaq KAÇANI

Fusha: Inxhinieri


Akademik Mimoza HAFIZI

Akad. Asc. Mimoza HAFIZI

Fusha: Fizikë

Akademik Nazim GRUDA

Akad. Nazim GRUDA

Fusha: Agronomi

Akademik Neki FRASHËRI

Akad. Neki FRASHËRI

Fusha: Informatikë

Akademik Nestor THERESKA

Akad. Nestor THERESKA

Fusha: Mjekësi


Akademik Rajmonda BUALOTI (ÇAKO)

Akad. Asc. Rajmonda BUHALJOTI

Fusha: Fizikë

Akademik Rexhep MEJDANI

Akad. Emeritus Rexhep MEJDANI

Fusha: Fizikë

Akademik Besnik Baraj
Akad. Asc. Besnik Baraj

Fusha: Kimi

Akademik Fatbardh Sallaku

Akad. Asc. Fatbardh SALLAKU

Fusha: Shkenca Bujqësore


Akademik Kozeta Sevrani

Akad. Asc. Kozeta SEVRANI

Fusha: Informatikë

Akademik Rrapo Ormëni

Akad. Asc. Rrapo ORMENI

Fusha: Gjeofizikë