Anëtarë të Seksionit të Shkencave Shoqërore Albanologjike

 

Akademik Adrian CIVICI

Akad. Asc. Adrian CIVICI

Fusha: Ekonomi

Akademik Albert DOJA

Akad. Albert DOJA

Fusha: Antropologji

Akademik Anastas ANGJELI

Akad. Anastas ANGJELI

Fusha: Ekonomi

Akademik Apollon BACE

Akad. Apollon BACE

Fusha: Arkeologji


Akademik Artan FUGA

Akad. Artan FUGA

Akademik Aurela Anastasi

Akad. Aurela ANASTASI

Fusha: Drejtësi

Akademik Bahri BECI

Akad. Emeritus Bahri Beci

Fusha: Gjuhësi

Akademik Beqir Meta

Akad. Beqir META

Fusha: Histori


Akademik Emin RIZA

Akad. Emeritus Emin Riza

Fusha: Arkeologji

Akademik Ethem LIKAJ

Akad. Emeritus Ethem Likaj

Fusha: Gjuhësi

Akademik Fatos KONGOLI

Akad. Fatos KONGOLI

Fusha: Letërsi

Akademik Floresha DADO

Akad. Emeritus Floresha DADO

Fusha: Studime Letrare


Akademik Gjovalin SHKURTAJ

Akad. Emeritus Gjovalin SHKURTAJ

Fusha: Gjuhësi

Akademik Ismail KADARE

Akad. Emeritus Ismail Kadare

Fusha: Letërsi

Akademik Jani THOMAI

Akad. Emeritus Jani Thomai

Fusha: Gjuhësi

Akademik Kosta BARJABA

Akad. Kosta BARJABA

Fusha: Sociologji


Akademik Kristina JORGAQI

Akad. Asc. Kristina JORGAQI JANO

Fusha: Gjuhësi

Akademik Luan OMARI

Akad. Emeritus Luan Omari

Fusha: Drejtësi

Akademik Marenglen VERLI

Akad. Marenglen VERLI

Fusha: Histori

Akademik Mark TIRTA

Akad. Emeritus Mark Tirta

Fusha: Trashëgimi Kulturore


Akademik Muzafer KORKUTI

Akad. Muzafer KORKUTI

Fusha: Arkeologji

Akademik Pëllumb XHUFI

Akad. Pëllumb XHUFI

Fusha: Histori

Akademik Shaban SINANI

Akad. Shaban SINANI

Fusha: Antropologji

Akademik Vasil S. Tole

Akad. Vasil S. TOLE

Fusha: Muzikologji


Akademik Xhevahir SPAHIU

Akad. Xhevahir SPAHIU

Fusha: Letërsi

Akademik Stefan Çapaliku

Akad. Asc. Stefan ÇAPALIKU

Fusha:Studime Letrare dhe Letërsi

Akademik Gëzim Hoxha

Akad. Asc. Gëzim HOXHA

Fusha:Arkeologji

Akademik Valter Memisha

Akad. Valter MEMISHA

Fusha:Gjuhësi


Akademik Adem Bunguri

Akad. Adem BUNGURI

Fusha:Arkeologji