Lexo Ligjin nr. 80/2022 për RATIFIKIMIN E MARRËVESHJES SË BASHKËPUNIMIT NDËRMJET KËSHILLIT TË MINISTRAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE QEVERISË SË REPUBLIKËS SË KOSOVËS PËR BASHKËFINANCIMIN E PROJEKTIT MADHOR NË ALBANOLOGJI “ENCIKLOPEDIA SHQIPTARE”.

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 6 qershor 2017: “Për njohjen, pranimin dhe zbatimin e KODIT EUROPIAN TË SJELLJES PËR INTEGRITET NË KËRKIMIN SHKENCOR"

Lexo Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor


flafLexo Kodin Europian të sjelljes për integritet në kërkimin shkencor në gjuhën angleze