Rregullore të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë

  

 

Klikoni  për të lexuar "Rregulloren për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë" datë 25.07.2023

 

Klikoni  për të lexuar "Rregulloren e brëndshme administrative të Akademisë së Shkencave" datë 24.03.2022

 

Klikoni  për të lexuar "Rregullore për ngritjen dhe funksionimin e redaksive të periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave" datë 19.05.2021

 

Klikoni për të lexuar "Rregullore për ceremonialin në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë " datë 03.03.2020

 

Klikoni për të lexuar "Rregullore e veprimtarisë botuese të Akademisë së Shkencave" datë 03.03.2020

 

Klikoni  për të lexuar "Rregullore për çmimet shkencore që akordohen nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë dhe për mënyrën e organizimit të konkurseve të tyre" datë 25.02.2020

 

Klikoni për të lexuar "Rregulloren e Brendshme e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë"


Klikoni për të lexuar "Rregulloren e etikës për shërbimin civil"