Vendime të Kryesisë 

  

Lexo Vendimi nr. 67 datë 24.11.2023 për një shtesë në përbërjen e komisionit të përhershëm të biologjisë, bujqësisë dhe veterinarisë.

  

Lexo Vendimi nr. 48 datë 11.09.2023 për zgjatjen e afatit të funksionimit të njësisë kërkimore të zbatuar "ArkeoBylis".

 

Lexo Vendimi nr. 42 datë 25.07.2023 për miratimin e rregullores "për mbrojtjen, përpunimin, ruajtjen dhe sigurinë e të dhënave personale në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë".

 

Lexo Vendimi nr. 40 datë 17.07.2023 për themelimin e çmimit të veçantë shkencor "Shuteriqi" për botimet dokumentare.

  

Lexo Vendimi nr. 31 datë 20.06.2023 për ringritjen e njësisë së kërkim-studimit në fushën e inteligjencës artificiale.

 

Lexo Vendimi nr. 30 datë 20.06.2023 për vazhdimin e veprimtarisë së IKVF.

 

Lexo Vendimi nr. 26 datë 29.05.2023 për një shtesë në listën e bashkëthemeluesve të njësisë kërkimore të përkohshme "Pasuritë ujore në Shqipëri".

 

Lexo Vendimi nr. 24 datë 02.05.2023 për dhënien e mirënjohjes Nderi i Akademisë shkrimtarit dhe studiuesit Jakov Xoxa (pas vdekjes).

 

Lexo Vendimi nr. 23 datë 02.05.2023 për përgatitjen dhe organizimin e konferencës shkencore ndërkombëtare NANOBALKAN 2023.

  

Lexo Vendimi nr. 40 datë 07.07.2022 për dhënen e mirënjohjes "Nderi i Akademisë" shkrimtarit, studiuesit dhe përkthyesit Dhimitër Pasko

 

Lexo Vendimi nr. 19 datë 24.03.2022 për mirënjohjen "Nderi i Akademisë", si dhe për kriteret dhe proçedurat e dhënies së saj

 

Lexo Vendimi nr. 18 datë 24.03.2022 për ngritjen e jurisë së konkursit për çmimet shkencore kombëtare që jepen nga Akademia e Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 17 datë 24.03.2022 për miratim botimesh jubilare

 

Lexo Vendimi nr. 15 datë 23.03.2022 për caktimin e detyrave dhe organizimin e punës së komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 14 datë 23.03.2022 për ngritjen e komitetit të nderit dhe të komisionit organizativ për festimin e 50-vjetorit të themelimit të Akademisë së Shkencave

 

Lexo Vendimi nr. 13 datë 23.03.2022 për organizimin e veprimtarive shkencore jubilare në nderim të 50-vjetorit të mbajtjes së Kongresit të Drejtshkrimit për njësimin e gjuhës shqipe

 


 

Vendime të Asamblesë

 

Lexo Vendimi nr. 65 datë 16 nëntor 2023 "Për përbërjen e komisionit për konkursin e pranimit të anëtarëve të rinj në Akademinë e të Rinjve".

 

Lexo Vendimi nr. 64 datë 16 nëntor 2023 "Për shpalljen e konkursit për ringritjen e Akademisë së të Rinjve dhe për pranimet e reja sipas Ligjit e Statutit".

 

Lexo Vendimi nr. 63 datë 16 nëntor 2023 "Për miratimin e Kartës themelore për Akademinë e të Rinjve të Shqipërisë".

 

Lexo Vendimi nr. 62 datë 16 nëntor 2023 "Për dhënien e titullit anëtar nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë prof. Ke Jing".

 

Lexo Vendimi nr. 60 datë 20 tetor 2023 "Për zgjedhjen e Zëvendëskryetarit të Akademisë së Shkencave".

 

Lexo Vendimi nr. 59 datë 20 tetor 2023 "Për zgjedhjen e Kryetarit të Akademisë së Shkencave".

 

Lexo Vendimi nr. 57 datë 16.10.2023 "Për dhënien e titullit anëtar nderi të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë, prof. Joseph Wang".

 

Lexo Vendimi nr. 53 datë 20.09.2023 "Për dhënien e titullit anëtar nderi prof. Gerald H. Haug, President i Akademisë Kombëtare të Shkencave të Gjermanisë - Leopoldina".

 

Lexo Vendimi nr. 36 datë 05.07.2023 për pranimin e tre anëtarëve të jashtëm të Akademisë së Shkencave të Shqipërisë.

 

Lexo Vendimin e Asamblesë nr.6, datë 06.02.2023 "Për zgjedhjen e anëtarëve të rinj të Asamblesë së Akademisë së Shkencave".

 


 

Urdhëra

 

Lexo Urdhër Nr.14, datë 31 Mars 2020: "Për numerizimin e periodikëve shkencorë të Akademisë së Shkencave"

 

Lexo Urdhër Nr.13, datë 31 Mars 2020: "Për disa ndërhyrje urgjente në depon e Akademisë së Shkencave në Lundër"

 

Lexo Urdhër Nr.8, datë 05 Mars 2020: "Për mënyrën e përgatitjes dhe realizimit të veprimtarisë shkencore sipas programit e kalendarit të ASHSH"