Konferenca Ndërkombëtare “Bioteknologjia dhe Gjenetika – zhvillimet dhe sfidat e së ardhmes” 

 

Tiranë, 20-21 maj 2021

 

Lexoni: Vendimin Nr. 70 datë 29.12.2020 për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare "Bioteknologjia dhe Gjenetika - zhvillimet dhe sfidat e së ardhmes" BGIC-2021

 

Lexoni: Thirrjen I BGIC-2021 ASH, Tirana, Albania

 


 

Forumi "Mbi gjendjen e kërkimit shkencor dhe

perspektiva në bioteknologji dhe gjenetikë në Shqipëri"

 

Tiranë, 18 shtator 2020


 

 

1st International Conference on Water Environmental Protection and Sustainable Development

WEPSD-2021

 

Tirana, 17 -18 Maj 2021


 

 

Lexo Draft programin e konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen III të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen II të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Thirrjen I të konferencës ndërkombëtare "Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm"

 

Lexo Vendim Nr. 25, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator të konferencës ndërkombëtare [Për mbrojtjen e mjedisit të ujrave dhe zhvillimin e qëndrueshëm]"