TRENDS IN NANOTECHNOLOGY

 

TRENDS IN NANO TECHNOLOGY

TNT 2021 

 

Tirana, October 04 - 08, 2021


 

Lexo Njësia e Nanoshkencës dhe Nanoteknologjisë shqiptare zhvillon takimin me kryetarin e Akademisë së Shkencave të Shqipërisë akad.Skënder Gjinushin

 


 

Lexo Vendim Nr. 21, datë 28.02.2020, "Për ngritjen e komitetit organizator vendës për kongresin ndërkombëtar [Tendencat në nano teknologji 2020]"