Akte nga konferencat e organizuara nga ASH

 

Kumtesat nga workshop "Edukimi inxhinierik për energjinë - tendencat dhe sfidat.

 

Kumtesat nga Simpoziumi shkencor "Monitorimi gjeodezik i dinamikës së vijës bregdetare, si faktor themelor në modelimin e këtij fenomeni, me impakt të rëndësishëm në aktivitetin shkencor dhe ekonomiko-shoqëror të vendit".

 

Kumtesat nga konferenca shkencore e organizuar nga ASH në Universitetin e Elbasanit.

 

Kumtesatnga Simpoziumi shkencor "Vreshtaria dhe verëtaria në hapësirën mbarëshqiptare".