Konferenca 2020-2021

 

  • Konferencë Shkencore Qendrat e Banuara të Shqipërisë - Gjendja dhe e ardhmja (17 dhjetor, 2021)

 

  • Simpozium Shkencor “Vreshtaria dhe Verëtaria në Hapësirën Mbarëshqipëtare” (Tiranë, 2–4 dhjetor, 2021)

 

  • Akademia e Shkencave më 13 tetor organizon konferencën shkencore: Migjeni dhe Dritëroi - dy shkrimtarë me vështrim nga e ardhmja

 

  • Konferenca Ndërkombëtare e Tendencave në Nanoteknologji (TNT2021)

 

  • Akademia e Shkencave më 15 korrik organizon konferencën shkencore jubilare “Papa Klementi XI dhe Shqipëria” në 300-vjetorin e ndarjes nga jeta

 

  • Akademia e Shkencave e Shqipërisë do të organizojë më 29 qershor, ora 11.00, konferencën shkencore in memoriam: “Akad. Petrit Gaçja, themelues dhe epinom i kardiokirurgjisë shqiptare” në 25-vjetorin e ndarjes nga jeta

 

  • Më 25 qershor në Akademisë së Shkencave të Shqipërisë mbahet konferenca shkencore: “Dramaturgu-poet Etëhem Haxhiademi në fokusin e trajtimeve letrare dhe gjuhësore”

 

  • Konferenca e shumëgjuhësisë/ Shkup 2020

 

  • Dita e Kujtesës (SHOAH)/ Berat 2020